• Pesa

    Micka in Francka pipata peso (runkl). Micka potegne ven prvi runkl in pravi: “Glej Francka, ta je pa takšen kot od mojga moža.” Micka: “A tako velikega ima?” Francka: “Ne, tako umazanega.”