• Gonjač

    Med organiziranim lovom lovec na robu gozda v zasedi čaka na strel, ko iz grmovja prideta dva možakarja z nosili. Začudeno ju vpraša: “Kaj pa je?” “Enega izmed gonjačev so obstrelili.” “Kaj tudi njih lahko streljamo? Škoda, da tega nisem vedel prej.”

  • Gonjač

    Med organiziranim lovom lovec na robu gozda v zasedi čaka na strel, ko iz grmovja prideta dva možakarja z nosili. Začudeno ju vpraša: “Kaj pa je?” “Enega izmed gonjačev so obstrelili.” “Kaj tudi njih lahko streljamo? Škoda, da tega nisem vedel prej.”