• 3. november: Slovo Edvarda Kocbeka

    Leta 1981 je umrl slovenski pesnik, mislec in politik Edvard Kocbek. Rodil se je leta 1904 v Svetem Juriju ob Ščavnici. Kot predstavnik krščanskih socialistov je bil v vodstvu Osvobodilne fronte, po vojni minister v zvezni vladi in podpredsednik prezidija ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije. Izid dela Strah in pogum je oblast izrabila za obračun, po katerem se je bil Edvard Kocbek prisiljen umakniti iz politike, bil pa je tudi prisilno upokojen. Od leta 1952 je tako živel kot strogo...

  • 27. september: Rojstni dan Edvarda Kocbeka

    Leta 1904 se je v Svetem Juriju ob Ščavnici rodil slovenski pesnik, pisatelj in politik Edvard Kocbek. Kot predstavnik krščanskih socialistov je bil v vodstvu Osvobodilne fronte, po vojni minister v zvezni vladi in podpredsednik prezidija ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije. Po izidu dela Strah in pogum je le-to oblast izrabila za obračun, ko se je bil Edvard Kocbek prisiljen umakniti iz politike, bil pa je tudi prisilno upokojen. Od leta 1952 je tako živel kot strogo nadzorovani književnik. Treba...