• 4. januar: Začne izhajati prvi časopis v slovenskem jeziku

    Na današnji dan je leta 1797 začel izhajati prvi časopis v slovenskem jeziku – Ljubljanske novice. Eden glavnih pobudnikov za izhajanje Ljubljanskih novic je bil baron Žiga Zois, osrednja figura slovenskega razsvetljenstva. Ljubljanske novice (v izvirniku Lublanske novize) so sprva izhajale enkrat, nato dvakrat tedensko. Na začetku jih je urejal Valentin Vodnik, ki je vse v zvezi s časopisom opravljal kar sam – prevajal je vesti, jih tudi sam pisal, časopis je tehnično urejal in ustvarjal slovenski novinarski jezik ter...