• Delavec

    Delavec je na zid podjetja napisal:”Naš šef je nor” Na sodišču so ga obsodili na 1 dan, 1 mesec in 1 leto zapora. 1 dan zato,ker je popackal zid, 1 mesec zato, ker je pribor za pisanje in barve ukradel v podjetju in 1 leto pa zato, ker je razkril poslovno skrivnost!!!

  • Penis

    Profesorica zagleda na tabli majhen napis PENIS. Zdrgne ga z gobo in nadaljuje s poukom. Naslednji dan pa spet isto, samo da so črke večje (PENIS). Jasno, krivca ni, zato revica vsak dan znova drgne s table vse večji napis. Čez en teden, ko že misli sklicati sestanek učiteljskega zbora, pa jo na tabli poleg jumbo napisa PENIS čaka še sporočilce: BOLJ KO GA DRGNEŠ, VEČJI JE … TO BI PA ŽE LAHKO VEDELA!